užduotis

užduotis
užduotìs sf. (3b) Š, 150, , PolŽ168, ùžduotis (1) Mrj, užduotis sm. 1. M, Rtr, NdŽ, Stk, Plšk užduotas, pavestas darbas, jo kiekis: Jis užduotimìs dirba darbą J. Pavesti, gauti ùžduotį 1. Atlikti ùžduotį . Svetimos ùžduotys . Mun tik užduotìs išvirti, ka būtų minkšta ta meisa Trkn. Prikiš stiklinę ir užduos ùžduotį, ka tiek turi suplėšyti [plunksnų] . Da aš tau kitą ùžduotį užduosiu (ps.) Aln. Kuriam laikui net buvo plikstelėjęs pavydas, kam jis apsiėmė nuolatiniu darbininku, o ne užduotimis: kiek čia būt buvę pinigų uždirbta Vaižg. vaidmuo: Turime užsidūmoti apie tą nesutarmę, kuri viešpatauja tarp dvasiško mitrumo lietuvio ir tos liūdnos užduoties, kurią jojo tautysta ir kalba vistarėjoje žaidė ir žaidžia A1885,214(Bs). 2. M, Rtr, NdŽ, būtinas atlikti reikalas; siekimas, tikslas, pareiga: Geras išauginimas ir išmokinimas vaikų – tai užduotis nemenka TS1901,4-5b. Auklėjimo užduotis yra padaryti vaiką kiek begalint doru iš vidaus ir iš viršaus Blv. Taigi grįžtu prie savo užduoties ir išskaitau visus straipsnius, kuriuos davė pernai „Ūkininko priedai“ J.Jabl. Dabar jis, per sunkius vargus pažinęs žmogaus gyvenimo užduotis ir vertybę, grįžta LzP. Gerai žinau, kaip sunkus yra jūsų užduotis Jn. 3. kas užduota išmokti, atlikti, pamoka, pratimas: Dėstymas mokslo buvo taip užtaisytas, kad vaikas su vidutinišku gabumu niekada negalėjo išmokti užduočių M.Katk. Mokiniams gali būti skiriama įvairių stebėjimo ir eksperimentinių užduočių namuose . 4. 150, Mrj, Plv nj. pratimas, kurį reikia išskaičiuoti; uždavinys: Aš nigdi klaidos užduotỹ nepadariau Grv. 5. uždavimas, užbūrimas: Ar čia kokia užduotis, ar ką? (apie ligą) Plk.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • užduotis — statusas T sritis informatika apibrėžtis Programa, pateikta vykdyti operacinei sistemai. Operacinė sistema, vykdydama programą, atlieka ta programa išreikštą užduotį. pavyzdys( iai) antrinė užduotis, laukiančioji užduotis, nuotolinė užduotis,… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • užduotis — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Įpareigojimas arba įsipareigojimas ką nors atlikti, gauti rezultatą, atsakyti į klausimą ar spręsti uždavinį, problemą. Užduotis turi būti: 1) suprantama; 2) motyvuota ją atlikti; 3) aiški, kaip ją atlikti;… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • užduotis — statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. job; task vok. Aufgabe, f; Auftrag, m; Job, m rus. задание, n; задача, f pranc. tâche, f …   Automatikos terminų žodynas

  • užduotis — statusas T sritis Švietimas ir mokslas apibrėžtis Įpareigojimas arba įsipareigojimas ką nors atlikti, gauti rezultatą, atsakyti į klausimą ar spręsti uždavinį, išnagrinėti tam tikrą problemą. atitikmenys: angl. task pranc. tâche, f …   Aiškinamasis kvalifikacijų sistemos terminų žodynas

  • užduotis — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Į(si)pareigojimas ką nors atlikti, atsakyti į klausimą ar spręsti uždavinį, problemą. atitikmenys: angl. task vok. Auftrag, m rus. задание …   Sporto terminų žodynas

  • užduotis — užduoti̇̀s dkt. Atli̇̀kti, gáuti, pavèsti ùžduotį …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • foninė užduotis — statusas T sritis informatika apibrėžtis Antraeilė ↑užduotis, kurią vykdo ↑daugiaprocesė operacinė sistema, kol vykdoma kita, aukštesnį prioritetą turinti užduotis. Pavyzdžiui, dokumento spausdinimas, failų kopijavimas arba šalinimas gali vykti… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • šaudymo užduotis — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Užduotis naikinti ugnimi (šaudant, leidžiant raketas) priešą. Duodant šaudymo užduotis, nurodomi taikiniai, konkreti šaudymo užduotis (sunaikinti, nuslopinti, suardyti ir kt.), ugnies leidimo (nutraukimo)… …   Artilerijos terminų žodynas

  • atidėtoji užduotis — statusas T sritis informatika apibrėžtis ↑Užduotis, kurios vykdymas tuo momentu sulaikytas. Atidėtosios užduoties vykdymas gali būti tęsiamas arba baigiamas. atitikmenys: angl. suspended job; suspended task ryšiai: dar žiūrėk – užduotis …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • pirmaeilė užduotis — statusas T sritis informatika apibrėžtis Užduotis, kurią vykdo daugiaprocesė sistema, kaip pagrindinę, turinčią aukštą prioritetą. atitikmenys: angl. foreground job; foreground task ryšiai: palygink – foninė užduotis …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”